Proje Değerlendirme Ölçeği

Proje Değerlendirme Ölçeği

21-07-2020

Proje Değerlendirme Ölçeği

Proje yönetimi metotlarının uygulanma noktasında, inşaat projeleri en kapsamlı türdür. Bu yüzden tüm aşamalar detaylı biçimde incelenmeli, gözden geçirilmeli ve takip edilmelidir. Proje ölçme ve değerlendirme sürecinin doğru yürütülmemesi halinde hem maddi hem de zaman ve verimlilik konularında eksiklikler yaşanacaktır.


İnşaat projelerinde, proje değerlendirme ölçeğinin en büyük önemi; yüklenici durumdaki firmaların bu konudaki birikimleridir. Ölçme ve değerlendirme, hedeflerin yakalanmasında, zaman yönetiminde ve inşaat projelerinin başarıya ulaşmasında oldukça önemlidir.


Ölçme kavramını incelersek, planlanan ve projesi yapılan bir işin maddiyat, iş gücü ve zamansal parametrelerinin değerlendirilmesidir. Değerlendirme aşaması ise ölçme sonucu ortaya çıkan durumun nitelendirilmesidir. İnşaat projelerinde, her aşamada yapılacak olan faaliyetlerin denetlenmesini mümkün kılan yöntemlerden yararlanılır.


Temel olarak inşaat proje değerlendirme ölçeğinde, kesin verilere en yakın değerleri belirlemek ve kurgulamak gerekmektedir. Bu noktaya ulaşmak içinse; metraj, teklif, analiz, malzeme temini, verim çalışması ve planlama aşamalarında doğru rakamları yakalamak gerekir. Aksi halde tüm projenin ilerleyişi tehlike altında olabilmektedir.


Değerlendirme ölçeğinin proje safhasında yapılacak işlem, 3D çizim teknolojilerinden yararlanarak yapının üç boyutlu görüntüsünü oluşturmaktır.


Hazırlık Aşamalarında Ölçme ve Değerlendirme


İnşaat projeleri daima karşılıklı tarafların mevcut olduğu planlardır. Taraflardan biri yatırımcı, diğeri ise yüklenicidir. Yatırımcıya proje maliyetleri hakkında bilgi veren çalışmalara keşif adı verilir. Teklif ise, yüklenicinin yatırımcıya projeyi hangi bedele yapabileceğini belirleyen çalışmalara verilen addır. Bu süreçte, projeler, detaylar, imalat ve teknik içerik gibi veriler sağlanır. Bu verilerin tutarlılığı ve doğruluğu, projenin devamı için hayati öneme sahiptir. Söz konusu çalışmanın içermesi gereken konular ise;


 • İmalat metrajları,
 • Maliyet analizleri,
 • Malzeme ve işçilik analizleri,
 • Birim fiyatlar konusunda pazar araştırması,
 • Gider maliyetleri,
 • Temin planlaması,
 • Ödeme planı ve nakit akış tablolarıdır.


Planlama Aşaması


Proje değerlendirme ölçeğinde; CPM, PERT ve PCS gibi metotlar mevcuttur. İmalat ve faaliyetin boyutlarını ortaya koyan, bu programlardan faydalanılarak yapılan çalışmalardır. Yani bu aşama, değerlendirmenin en önemli bilgi sağlayıcı kaynağı olarak kullanılır. Proje planlamasında yer alacak konular ise şunlardır:


 • Faaliyet adresi (Bina, mahal ve kat gibi. Metraj bu kırılımda yapılır)
 • Aktivitede yer alan imalat kalemleri için sorumlu birim veya kişinin yer alması (Günlük iş emirlerinin raporlanma süreci ve iş takibi açısından önemlidir.)
 • İmalatların metraj değerleri
 • Maddi veriler (İmalat ve nakit akışı için doğru rakamlar olmalıdır.)


Özetle, proje değerlendirme aşamasında; programlara ihtiyacı olan verilerin, metraj, analiz, birim-fiyat, keşif ve puantaj gibi kategorize edilmiş biçimde sağlanması gerekir. Planlama sonucu ortaya çıkan veriler, ileriki dönemde; iş emirleri, bütçe, görev planlaması ve raporlama gibi faaliyetlerin doğru yürütülmesi için son derece önemlidir.


Proje ölçme ve değerlendirmede, sahip olunan verilerin doğruluğu, tutarlılığı ve sistemli biçimde işlenmesi, en önemli konudur. İnşaat yönetiminde, günümüz teknolojilerinden yararlanarak müteahhit ve teknik personellerin de kendini güncel tutabilmesi ve kendi kendini ölçme ve değerlendirme sürecine tabi tutması, projelerin başarıya ulaşmasında önemli bir yardımcı olacaktır.

En İyi Ankastre

E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.